Marknadspris

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Spotpris

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Spotpris

Kilowattimepris frem i tid inkl. MVA per. forsyningsområde
Sørøst-Norge (øre):

kwPriceRegionNO1 27,5

Sørvest-Norge (øre):

kwPriceRegionNO2 27,5

Vest-Norge (øre):

kwPriceRegionNO5 27,1

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Fastpristid (hvor lenge er pris fast-ant. mnd):

fixedPriceTime 12