Svakt prisfall i juli

Markedskommentar (kjelde Markedskraft)

Mai måned ga oss noen dager en forsmak på fint sommervær med sol og varme. Temperaturene lå store deler av måneden godt over normalt og resultatet var at snøsmeltingen omsider tiltok, svært forsinket i forhold til normalt. Det var imidlertid kun noen få dager strømprisen falt som følge av økt vannkraftproduksjon i smelteperioden. Det har vært god plass i nordiske vannkraftmagasiner og nordiske vannkraftprodusenter har derfor kunne fange opp og lagre mesteparten av snøsmeltingen i magasinene. Fortsatt er det litt mer snø enn normalt i fjellet, men den er i hovedsak lokalisert nord i Norge og Sverige. I det store bildet er den hydrologiske situasjonen i Norden omkring normal for øyeblikket.

 

Siden strøm handles i Euro på den Nordiske kraftbørsen Nord Pool har valutakursen betydning for kraftprisene her i Norge. Den norske kronen er svak mot Euro nå og dette er med på å gi strømprisen et svakt løft . Kullpriser og CO2-priser påvirker også de nordiske kraftprisene og har hatt en forsiktig prisstigning den siste tiden. God kontroll på vannkraftsituasjonen i kombinasjon med disse faktorene gir ikke noen forventninger om stort prisfall på strøm fremover. Våre prisforventninger for sommeren er fortsatt en stabil prisutvikling med svakt fallende priser frem mot juli og deretter prisstigning utover høsten.