Prisar på veg nedover?

Mars fortsatte trenden med temperaturer langt over normalt for årstiden, akkurat slik som vi har sett tidligere i vinter. Men mars viste seg i tillegg å bli relativt våt med nær 30% mer nedbør enn normalt for Norge og Sverige. Dette har bidratt til en snau positiv hydrologisk balanse for første gang på et år. Hydrologisk balanse beskriver summen av magasinfylling, snømengder i fjellene samt grunnvannsnivåer i forhold til normalt i Norge og Sverige som er de to landene i Norden med mest vannkraftproduksjon.

Det er imidlertid store regionale forskjeller i Norden med veldig mye mindre snø enn normalt sør i Norge og Sverige mens mesteparten av snøen ligger i nord. Vi observerer høy vannkraftproduksjon og lave områdepriser på strøm i nord-Norge  mens resten prisområdene i Norge og Sverige jevnt over har relativt like priser.

Internasjonale energipriser med betydning for nordiske strømpriser er sterke i forhold til de siste to års historikk og er med på å gi støtte til nordiske strømpriser for tiden. I kombinasjon med en relativt normal hydrologisk situasjon og forventninger om en kontrollert snøsmelting er det for tiden god kontroll i det nordiske kraftsystemet.

Forskjellen mellom vinterpris og sommerpris har de siste årene vært noe mindre enn i normalår siden vi har hatt svært milde vintre flere år på rad. Slik vil det nok bli også i år, vi forventer svakt fallende priser på strøm frem mot sommeren. Som alltid spiller værutvikling en viktig rolle og kan påvirke prisene mye, om sommeren spesielt på nedsiden.