Marknadskommentar for januar

Etter en relativt tørr høst med kalde perioder ble 2016 avsluttet med en svært mild og våt desember. Dette resulterte i en sterk forbedring av vannkraftressursene med høyt tilsig i vannmagasinene og lavt strømforbruk grunnet mildvær og juleferie. Det lavtrykksdominerte værmønsteret vi så i desember har vedvart gjennom hele januar. Det har kommet omkring normalt med nedbør, mens det har vært svært mildt med en gjennomsnittstemperatur godt over normalt for Norge. Den normaliserte vannkraftsituasjonen, omkring normalt med vind samt de milde temperaturene har resultert i stabile strømpriser siste måned. All kjernekraft i Norden er i produksjon og bidrar til en god kraftbalanse.  Vi observerer dog tydelige prisøkninger de få dagene temperaturene har falt med tilhørende forbruksøkning.

 

I motsetning til Norden har resten av Europa hatt en kald januarmåned med temperaturer godt under normalt samtidig som det fortsatt er en del kjernekraftkapasitet ute av drift. Dette har bidratt til økt etterspørsel av kraft fra omkringliggende land og det har følgelig vært mye eksport av kraft fra de nordiske landene.

Kullprisene har steget gjennom høsten og er nå på sitt høyeste nivå på et par år. På grunn av dette har kostnaden for å produsere strøm med kullkraft økt den siste tiden. Grunnet det milde været og en relativt god vannkraftsituasjon har dette begrenset betydning for strømprisene i øyeblikket.

Vi tror på en stabil strømpris resten av vinteren med en fallende kurve frem mot sommeren. Som vanlig vil været være svært viktig for prisutviklingen. Det er fortsatt et par måneder igjen av vinteren hvor det kan komme kaldt vær, i øyeblikket viser værprognosene at temperaturen skal normalisere seg. Det gjenstår å se om dette slår til eller om mildværet fortsetter. En fortsatt mild og våt værutvikling som vedvarer vil etter hvert legge press på norske og svenske vannkraftprodusenter hvor prisene senkes for å få produsert eventuelle overskudd i vannmagasinene.

 

Den 3 februar vart det målt 12 grader i Dimmeslvik, og den første snøklokka vart observert

Den 3 februar vart det målt 12 grader i Dimmeslvik, og den første snøklokka vart observert