Marknadskommentar

Desember utviklet seg til å bli en svært mild måned med temperaturer langt over normalt for årstiden. Dette bidro til lavt strømforbruk over hele Norden, smelting av snø i fjellene og dermed økte tilsig til norske og svenske vannmagasiner. Siste halvdel av desember ga nedbør godt over normalt som også bidro til å fylle vannmagasinene samt å øke vannkraftproduksjonen. Magasinfyllingen ved inngangen til 2017 er for Norge og Sverige totalt sett omkring normal mens det er litt mindre snø enn normalt i fjellene.

Vindkraftproduksjonen for desember var 26% høyere enn normalt for måneden og dette bidro sammen med mildværet og nedbøren til press på prisene gjennom måneden. Som vanlig falt forbruket i Norden mye når man gikk inn i julefeiringen og mye industri/næringsliv kuttet store deler av sitt forbruk. Effekten av helligdagene og mildværet ga stabilt lave priser i desember, og i enkelte land i Norden var prisene svært lave. I Danmark observerte vi i romjulen negative priser. Dette vil si at det er overtilbud av produksjon i forhold til forbruk og at produsentene i korte perioder må betale for strømmen de produserer.

Nordisk kjernekraftproduksjon er for tiden stabil uten produksjonsutfall. Kullprisene har gått vesentlig opp gjennom siste del av desember og dette er med på å påvirke nordiske strømpriser da kullkraftproduksjon ofte påvirker prisdannelsen av strøm på den nordiske kraftbørsen, Nord Pool.

Værutviklingen, spesielt temperatur og vind, vil ha svært stor betydning for prisutviklingen på strøm for resten av vinteren. Med normalt vintervær vil vi se relativt stabile priser men dersom det blir tørt, kaldt og vindstille er det fortsatt potensiale for stor prisøkning på strøm i Norden. Fortsetter trenden med mildt og vått vindfullt vær vil vi mest sannsynlig observere lave priser langt utover 2017.