Årsrapport 2015

Her er er årsrapporten for 2015 klikk her

REKNESKAP:

Årsoverskotet før skatt for Kvinnherad Energi AS er på kr 13,0 mill.

Rekneskapen for Kvinnherad Energi AS er gjort opp med følgjande hovudtal (tal for 2014 i parantes)

Omsetning:                  kr     123 mill.(kr121,5 mill.)

Driftsresultat                kr     15,3 mill.(kr17,4 mill.)

Årsresultat før skatt:   kr       13,0 mill. (kr 15,9 mill.)

Årsoverskot:                  kr      9,4 mill. (kr 11,6 mill.)