Refleksvest utdeling i 20 år

Tradisjonen tru var Kvinnherad Lensmannskontor og Kvinnherad Energi og delte ut refleskvest til elevane på 1 trinnet torsdag og fredag denne veka. Dette har no vorte gjort fast sidan 1996, og på alle desse åra er det delt ut 3000 vestar!!! Så nå oppmodar vi alle til å vera gode fordøme, bruk refleks! "Det er kult med refleks". På bilete er det alle dei kjekke elevane ved 1 trinnet på Malmanger skule.