Kr 150.000 til barn og unge

Kvinnherad Energi støttar lokal idrett og kultur.

Kvinnherad Energi har for 2015 delt ut tilskot på kr 150.000,-, tilskotet er til arbeid som gjeld barn og ungdom som driv med idrett og kultur i vårt konsesjonsområde.  Ein mottok 18 gode og spanande søknader som hadde stor spennvidde, og det er utdelt kr 150.000,- til 12 søknader.

 Kvinnherad Energi har for 2015 tildelt følgande midlar frå vårt kultur- og idrettstilskot for barn og unge:

Kultur og idrettstilskot 2015 midlar.jpg