Framsida
Kontakt oss
Kvinnherad Energi
Vikjo 7
5464 Dimmelsvik
Telefon: 53 47 56 50
Telefax: 53 47 56 30
E-post kundesenter:
marknad@kvinnherad-energi.no
Kundesenter: 53 47 56 50
Vakttelefon: 97 56 50 60

Linker
Søk
 
Siste nyhende
03.03.2015
Kultur- og idrettstilskot
Kvinnherad Energi støttar lokal idrett og kultur. Kvinnherad Energi har for 2015 ein pott på kr 200.000,- for tilskot til arbeid som gjeld barn og ungdom som driv med idrett og kultur i vårt konsesjonsområde. Søknadsfrist 1 mai! Sjå utlysning her,  Les retningsliner for tildeling...
20.01.2015
Strømmens dag 23 januar
Generell pressemlding:
Den varme dusjen står øverst på lista over hva nordmenn ville savne mest dersomstrømmen forsvant. Bare halvparten av befolkningen sier de ville savnetmobiltelefonen sin, mens hårføneren havner på siste plass. Fire av ti nordlendinger mener de kan klare seg svært bra uten strøm i et døgn, mens barehalvparten så mange svarer det samme på Østlandet.
26.05.2014
Årsrapport 2013


Rekneskapen for2013 er gjort opp med følgjande hovudtal (tal for 2012 i parantes)
Omsetning:    
kr  134,4 mill.      (kr  115,2 mill.)
Driftsresultat
kr    18,7 mill.      (kr    14,2 mill.)
Årsresultat før skatt:  
kr    17,1 mill.      (kr    11,2 mill.)
Årsoverskot:
kr    12,0 mill.      (kr      8,0 mill.)
Les heile årsrapporten her
 

Bruk din lokale kraftleverandør! Bestill kraft her!

Noregs mest lojale kundar.Vi takkar kundane våre for tilliten!

 

Kundetilfredshetsundersøkjinga 2014 gir oss rekord resultater på omdømme og lojalitet, det høgaste som vi har registrert, på lojalitet er det høgaste som nokon gang er målt i bransjen! Resultatene  langt over skårene til dei store landsdekkande leverandørane! Resultata visar at vi gjer mykje riktig, at vi bla. er den kraftleverandøren våre kundar føretekker, og at vi er ein påliteleg og trygg kraftleverandør! Ikkje overraskande er det informasjonsspreiing vi skårer dårlegast på, men vi håpar at dei nye heimesidane og ytterlegare fokus på informasjon vil retta dette i framtida! Husk at vi tar imot alle innspel frå våre kundar, og at vi alltid kan forbetra oss, HJELP OSS MED DET!

Alltid tilgjenglig Kundeservice

Vi satsar på å gir kundane våre god og dyktig kundeservice, du spør vi skal gje deg svar! Vi er alltid tilgjenglig (24/7) enten på vår kundesenter på telefon 53 47 56 50, eller på Mi Energiside - kundeservice på nett, eller kontakt oss på marked@kvinnherad-energi.no.

Kultur- og idrettstilskot 2015

Kvinnherad Energi støttar lokal idrett og kultur. Kvinnherad Energi har for 2015 ein pott på kr 200.000,- for tilskot til arbeid som gjeld barn og ungdom som driv med idrett og kultur i vårt konsesjonsområde. Søknadsfrist 1 mai! Sjå utlysning her, Les retningsliner for tildeling...

Bruk vår kundeweb, få oversikt over ditt kundeforhold klikk her

Kvinnherad Energi er ein konkurransedyktig kraftleverandør som leverer følgande straumprodukt:
- Marknadspris Spotpris med påslag på 5 øre/kWh, i tillegg kjem elsertifikatkostnad*!
- EnergiForvaltning+, straumproduktet for næringslivet

Vårt service motto er: Ingen kontakt kan erstatta den personlege kontakten!

Vår visjon er: Eit kraftsenter for kunden og samfunnet!

 

 * elsertifikatkostand = dekking av myndighetene sin krav om meir fornybar kraft, dette skal dekkast av kraftforbrukarane. Elsertifikat blir utsted til produsentar av fornybar kraft. Les meir her: www.statnett.no/elsertifikater

Prisområde NO2 (Kvinnherad)

Kraftpris Februar: 39,2 øre/kWh
Kraftpris veke 9: 35,8 øre/kWh
Forventa Kraftpris veke 10: 35,6 øre/kWh

 

Prisområde NO5 _ Bergen

Kraftpris Februar: 39,2 øre/kWh
Kraftpris veke 9: 35,8 øre/kWh
Forventa Kraftpris veke 10: 35,6 øre/kWh

 
 

Prisområde NO1 _ Oslo

Kraftpris Februar: 39,2 øre/kWh
Kraftpris veke 9: 35,8 øre/kWh
Forventa Kraftpris veke 10: 35,6 øre/kWh

 

Har du spørsmål eller innspel send ein SMS til 26166:

KVH skriv di melding

Dette vil automatisk bli opprette som ei sak hos oss, du får umiddelbart ei kvittering med saksnr, og referer til denne ved andre henvendingar etc. Dette gjeld og om du sender epost til marknad@kvinnherad-energi.no! Sjekk at ditt mobilnr eller epost adresse er registrert på ditt abonnement via vår kundeweb her

 
 
 
 
 
Foto: A. Helland - Lykke i fjæra
 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS